A kollégiumi étkezésről


A tanulóknak lehetőségük van intézményi étkezés igénybe vételére. A kollégiumnak saját konyhája van, amelyet a Waffel Bt. üzemeltet bérleti díj ellenében. A kollégium a diákok álal megrendelt étkezésket a Waffel Bt.-től vásárolja meg.

Az étkezés megrendelésének szabályai

A 13 - 15. évfolyamos diákoknak az ebéd megrendelése kötelező azokra a napokra, amikor a kollégiumban tartózkodnak, azzal a megkötéssel, hogy legalább heti 3 alkalommal kell rendelniük ebédet.
A 9 - 12. évfolyamos diákoknak kötelező a napi háromszori étkezés megrendelése a következő kivételekkel:
 • a reggeli és a vacsora lemondható kiskorúak esetén szülői, nagykorúak esetén pedig saját írásbeli nyilatkozat alapján;
 • az ebéd lemondható, ha a diák az iskolában ebédel és erről minden hónapban bemutatja a befizetést igazoló bizonylatot;
 • a teljes étkezés lemondható orvosi igazolás, szakvélemény alapján (pl. ételallergia, valamilyen érzékenység, speciális étrend).
Az étkezésrendelés megadására, illetve módosítására csak év elején és félévkor van lehetőség. Kivételes étkezéslemondásokat igazolt távollét esetében (pl. betegség, iskolai program) fogadunk el, melyet legalább 2 nappal előre jelezni kell a csoportvezető nevelőtanárnál vagy a gazdasági irodában!

Az étkezési térítési díj megfizetésének szabályai

Az étkezési térítési díjat személyesen és készpénzben a gazdasági irodában kell befizetni az előre meghirdetett időpontokban vagy átutalással is ki lehet egyenlíteni.
Az 50%-os étkezési térítési díjkedvezményre jogosult diáknak csak abban az esetben jár a kedvezmény, ha a kollégiumban ebédel. Amennyiben a tanuló az iskolában veszi igénybe az ebédet, abban az esetben a kollégiumban nem érvényesíthető az 50%-os kedvezmény.
Amíg az 50%-os térítési díjkedvezmény megállapításához szükséges dokumentumok nem állnak rendelkezésünkre, addig a gyermek nem jogosult a kedvezmény igénybe vételére.

50%-os étkezési térítési díjkedveznényre jogosultak köre

50%-os étkezési térítési díj-kedvezményre jogosult az a tanuló:
 • aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (jegyzői határozat alapján)
 • aki tartósan beteg vagy fogyatékos (orvosi igazolás, szakvélemény alapján)
 • akinek a családjában 3 vagy több eltartott gyermek van (szülői nyilatkozat alapján)
Eltartott gyermeknek minősül:
 • a 18 éven aluli gyermek
 • a 18 éven felüli, de 25 év alatti gyermek, ha valamely oktatási intézmény nappali tagozatán tanul
 • életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek
Ingyenes étkezésre jogosultak köre

A kollégiumban ingyenes étkezésre jogosult:
 • a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek
 • a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermek
 • utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt
Étkezési térítési díjak

Kollégiumunkban a 2021. január 1-től érvényes étkezési térítési díjak a következők:

                    Reggeli:                     Ebéd:                     Vacsora:                     Összesen:
100%-os     203,20 Ft                   558,80 Ft                 375,90 Ft                  1 137,90 Ft
50%-os       101,60 Ft                   279,40 Ft                 187,96 Ft                  568,96 Ft


Szegedi Evangélikus Kollégium | 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 44.
Telefon: 62/420-361 Fax: 62/424-206 | Ímél: szeged.ekollegium@lutheran.hu