Felvételi információk

Várjuk mindazon hallgatók jelentkezését, akik Szeged város valamely felsőfokú oktatási intézményébe nyertek felvételt és kollégiumi elhelyezést igényelnek.

Felvételi határidők

Már az előző tanévben is a diákotthonban lakó hallgatóknak:
 • 2021. június 21. - A 2021/2022. tanévre szóló diákotthoni felvételi kérelmek beadásának határideje.
 • 2021. június 25. - A felvételi döntésről szóló értesítések kiküldésének határideje.
 • 2021. július 16. - A felvételi döntéssel szembeni fellebezés határideje.
 • 2021. július 23. - A fellebezés jogorvoslati elbírálásának hatáideje.
Új hallgatóknak:
 • 2021. augusztus 6. - A 2021/2022. tanévre szóló diákotthoni felvételi kérelmek beadásának határideje.
 • 2021. augusztus 10. - A felvételi döntésről szóló értesítések kiküldésének határideje.
 • 2021. augusztus 27. - A felvételi döntéssel szembeni fellebezés határideje.
 • 2021. augusztus 31. - A fellebezés jogorvoslati elbírálásának hatáideje.
Általános felvételi információk

A felvétel a diákotthonba egy tanévre szól. Minden tanévben újra kell felvételt kérni. A diákotthonba történő felvételi kérelmet a hallgatónak írásban kell benyújtania. A jelentkezéshez szükséges formanyomtatvány elektronikus formában letölthető az intézmény honlapjáról, illetve személyesen a diákotthon portaszolgálatán is kérhető.
Az intézmény a jelentkezési időszakon túl is fogad felvételi kérelmeket a szabad férőhelyek függvényében. A diákotthonba összesen felvehető hallgatók létszáma 99 fő.
A diákotthoni felvételről, ellátás iránti kérelem elbírálásáról a hallgatót az intézményvezető írásbeli határozatban értesíti.
A felvétel elutasítása esetén az intézményvezető a döntést indoklással határozatba foglalja. A határozat a fellebbezési joggal kapcsolatos tájékoztatást is tartalmazza.
A határozat elleni fellebbezést a kézhezvételtől számított 15 napon belül az intézményvezetőhöz kell benyújtani. A fellebbezés továbbítására és a másodfokú határozat közlésére az államigazgatási eljárás általános szabályai érvényesek.

A koronavírus járványra, illetve a megelőzése céljából bevezetett kijárást korlátozó intézkedésekre való tekintettel, a diákotthoni felvételi jelentkezési lapot szerkeszthető (Microsoft Word) formátumban is közzétesszük, így aki otthon nem tudja kinyomtatni, az számítógépen töltse ki és ímélben küldje el a diákotthon részére! Az aláírást majd a későbbiekben pótoljuk.

A diákotthonba jelentkezők köre, a jelentkezés módja

A diákotthonba állami ösztöndíjas hallgatók nyerhetnek felvételt. Önköltséges képzésben résztvevő hallgatók, csak a felvételi időszak (június - augusztus) után vehetők fel a betöltetlen üres férőhelyekre.
A diákotthoni jogviszony létrejöttének feltétele az egyetemi/főiskolai hallgatói jogviszony megléte.
A jelentkezés részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani: kitöltött felvételi kérelem, mindkét szülő/gondviselő munkáltatói kereseti igazolása. A kérelem elbírálásához egyéb dokumentumok is beadhatók.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat személyesen, postai úton vagy elektronikus formában is be lehet benyújtani.
A jelentkezéseket az intézményvezető bírálja el. Túljelentkezés esetén a felvétel elbírálása felvételi szempontrendszer alapján történik.

A felvételi szempontrendszer

Minden szempontra 1-1 pont adható. Az elérhető összpontszám: 11. Zárójelben jelezzük, hogy milyen dokumentummal kell igazolni az adott szempont teljesülését.
 • A felvételt kérő hallgató gyermekvédelmi támogatásban részesül (jegyzői határozat)
 • Három vagy több eltartott gyermek van a családban (jelentkezési lap)
 • A felvételt kérő hallgató tartósan beteg vagy fogyatékos (orvosi szakvélemény)
 • Egyedül nevelő szülő (szülői nyilatkozat)
 • A felvételt kérő hallgató önellátó (a hallgató nyilatkozata)
 • Lakóhely távolsága a diákotthontól több, mint 30 km (jelentkezési lap)
 • A szülők együttes keresete nem éri el a mindenkori nettó minibálbér kétszeresét, egyedül nevelő szülő esetén a mindenkori nettó minmálbért (szülők munkáltatói kereseti igazolása)
 • A felvételt kérő hallgató HH-s (jegyzői határozat)
 • A felvételt kérő hallgató HHH-s (jegyzői határozat)
 • A felvételt kérő hallgató evangélikus felekezetű (jelentkezési lap)
 • A felvételt kérő hallgató az előző tanévben is a diákotthon lakója volt
Eltartott gyermeknek minősül:
 • a 18 éven aluli gyermek
 • a 18 éven felüli, de 25 év alatti gyermek, ha valamely oktatási intézmény nappali tagozatán tanul
 • életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek
Az intézményvezető a fenti szempontrendszer alapján lepontozza a beérkezett felvételi kérelmeket és a kapott pontszám alapján sorba rendezi a jelentkezőket, majd a szabad férőhelyek függvényében meghúzza a ponthatárt. Azok a jelentkezők, akik nem kapnak diákotthoni férőhelyet várólistára kerülnek. Azonos pontszám esetén az előző tanévben is nálunk lakó hallgató előnyt élvez, egyéb esetben a jelentkezési lap beérkezési ideje a döntő. Amennyiben a hallgató a jelentkezési lapon valótlan információkat közöl, kizárható a felvételi eljárásból, illetve semmisé tehető diákotthoni felvétele.

Értesítés a felvételi döntésről

Az intézményvezető írásbeli határozatban értesíti a felvételt kérő hallgatót a felvételi döntésről. Elutasítás esetén a határozat tartalmazza az elutasítás indoklását és a fellebbezés módját. Ha az elutasítás férőhely hiány miatt történik, akkor a határozat tartalmazza a kérelmező várólistán elfoglalt helyét.

A fellebbezés módja

A kérelmezőnek jogában áll fellebbezni a felvételi döntés ellen. Első fokon a fellebbezést írásban az intézmény vezetőjéhez (Szegedi Evangélikus Felsőoktatási Diákotthon, 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 44.) kell benyújtani a felvételi döntés közlésétől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül. Másod fokon a fellebbezést írásban az intézmény fenntartójához (Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Iroda, Nevelési és Oktatási Osztály, 1450 Budapest, Pf. 21.) kell benyújtani.

Diákotthoni jelentkezési lap letöltése.Szegedi Evangélikus Felsőoktatási Diákotthon | 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 44.
Telefon: 62/420-361 Fax: 62/424-206 | Ímél: szeged.ediakotthon@lutheran.hu